Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi'nde
Psikoloji Öğrencileri için Staj Olanağı

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün teklifi ve Rektörlüğümüz’ün de onayı ile Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi bünyesinde çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş olan Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi'nde sürdürülen uygulamaları izlemek ve bu uygulamalara katkıda bulunmak üzere 9 Kasım 2015-20 Mayıs 2016 dönemi için altı stajyer öğrenci kabul edilecektir. Staj programının amacı ve stajyerlerimizden beklentilerimiz aşağıda belirtilmektedir.

Stajyer Öğrenci Görev Tanımı
1. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde yürütülen Stres Yönetimi Tanıtım Seminerleri ve Psikoeğitim Programları'nın hazırlık ve uygulama aşamalarında yardımcı olmak; bu faaliyetlere kendi ders programlarının uygunluğu çerçevesinde bizzat katılmak ve gerekli desteği vermek,
2. Stres Yönetimi Psikoeğitim Programlarına katılan katılımcılardan ön ve son ölçümler için gereken verilerin alınmasında Birim çalışmalarına destek vermek,
3. Stres Yönetimi Psikoeğitim Programına devam eden katılımcıların haftalık ödevlerinin takip süreçlerine katkıda bulunmak,
4. Birimde yürütülen bilimsel araştırmalara destek vermek,

Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi'ndeki staj dönemi sonunda, öğrencilerimizin Stres Yönetimi Psikoeğitim Programı uygulamaları ile stres ve yönetimine ilişkin yürütülen bilimsel çalışma süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları, elde edilecek temel kazanımlar olarak hedeflenmektedir. 

Staj programının işleyişi 
Stajyerlerin belirlenen süre boyunca haftada 4 saatlik süreyi staj faaliyetlerine ayırmaları beklenmektedir. Staj dönemi boyunca her stajyer öğrenciye bir Birim Personeli danışmanlık yapacaktır. Staj dönemi sonunda staj danışmanı tarafından öğrencinin performansının değerlendirildiği bir Staj Değerlendirme Formu doldurulacaktır. Staj programını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Katılım Belgesi" verilecektir.

Başvuru kriterleri nelerdir?
·
Bir Psikoloji Bölümü'nde 3. 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmak (Yüksek lisans alanı kriter değildir)
·
 Stres ve stres yönetimi konularına uygulama ve araştırma düzeyinde ilgi duymak,

·
 Microsoft Office ve SPSS programları hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak,
·
 2.5 ve üzerinde Genel Not Ortalamasına sahip olmak (Yüksek lisans öğrencileri için bu koşul aranmaz),

Nasıl başvurabilirsiniz?
Adayların öncelikle, http://saum.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan 'Katılım Belgesi Alma Koşulları' dosyasını dikkatlice okumaları, Staj Başvuru Formu'nu eksiksiz olarak doldurmaları ve aşağıda verilen eposta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 6 Kasım 2015, Cuma, en geç Saat: 17:00

Staj dönemi: 9 Kasım 2015-20 Mayıs 2016

Staj Başlama tarihi: 9 Kasım 2015, Pazartesi    

Başvuru belgelerinin gönderileceği adres: didem.sevuk@hotmail.com

Katılım Belgesi Alma Koşulları
Başvuru Formu

 

 

Fotoğraf Galerisi

pix pix pix pix pix pix

İletişim

Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne aşağıdaki telefonlardan ya da e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Başkent Üniversitesi
                         Ankara Hastanesi
Telefon: +90 312 246 66 66-2031, 1646
Faks: +90 312 246 66 30
E-posta: saum@baskent.edu.tr