Stres Nedir?

“Stres” günümüzde, pek çok bedensel ve zihinsel/duygusal hastalıklarla yakından ilişkili bulunan, fizyolojik ve psikolojik boyutları olan bir yaşantıdır. Doğrudan hastalıklara yol açtığına ilişkin kanıtlar olması bir yana, pek çok hastalığın ortaya çıkışında aracı rolü oynadığı iyi bilinmektedir. Diğer bir deyişle stres, hastalık oluşturucu patojenin gerçekten hastalığa yol açmasında zemini hazırlayan önemli bir olgudur. Ayrıca, kişiler hastalandıkları zaman da stres yaşadıklarından, hastalıkların ilerlemesinde ya da tedavinin başarısını düşürmede stresin araya giren bir değişken olduğu bilinmektedir. Bu nedenlerle “stres ve yönetimi”, sağlıktan söz edilen her ortamda ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Devamı...

Etkili stres yönetimi ne demektir?

Stres Yönetmi Araştırma ve Uygulama Birimi, Stres Yönetimi Psikoeğitim Gruplarının yanısıra ergenlere, yetişkinlere ve ailelere yönelik farklı uygulamalar da yapmaktadır. Stres Yönetimi Psikoeğitim Grupları hastanelerimizin farklı birimlerinde tedavi görmekte olan hastaların katılabileceği grup uygulamaları olarak tasarlanmıştır. Bu gruplara hastanelerimizin Kalp-Damar Hastalıkları, Onkoloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Dermatoloji, Nefroloji, Psikiyatri, Jinekoloji gibi polikliniklerinde tedavi gören hastalar katılabilirler.  Devamı...

Sağlık ve stres

Stres ve sağlık arasındaki ilişki son 30 yıldır sayısız araştırmaya konu olmaktadır. Bu alanda çok önemli bir bilimsel yazın oluştuğu kolaylıkla söylenebilir. Araştırmalar bölümünü inceleyerek hem birimimiz tarafından yürütülen hem de ulusal ve uluslararası yazında öne çıkan stres araştırmalarının özetlerine ya da bunlara dair kısa derlemelere ulaşabilirsiniz. Devamı...

 

Fotoğraf Galerisi

İletişim

Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne aşağıdaki telefonlardan ya da e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Başkent Üniversitesi
              Ankara Hastanesi
Telefon: +90 312 246 66 66-2031, 1646
Faks: +90 312 246 66 30
E-posta: saum@baskent.edu.tr